You are hereUutisten kerääjä

Uutisten kerääjä


PartioID toimii taas

www.partio.fi - To, 2018-03-08 12:22

PartioID-kirjautumisessa oli häiriöitä torstaina 8.3.2018. Kirjautumisongelma koski Kuksa-jäsenrekisteriä, Jemma-intranettiä sekä Moodle-oppimisympäristöä. PartioID on jälleen toiminnassa. 

Lisätietoa PartioID:stä

Häiriötiedotteet julkaistaan myös partio.fi/asiakaspalvelu -sivulla. 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Tue Suomen Partiolaisten globaalikasvatushanketta "Globaalit muuttoliikkeet – menetetty ennakkoluulo 2017-2018"

www.partio.fi - Ti, 2018-02-27 07:57

Hankkeen tarkoituksena on madaltaa kynnystä sisällyttää partio-ohjelmaan globaalikasvatusta ja siten tukea partiolaisten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi omissa yhteiskunnissaan ja koko maailmassa. Globaalikasvatus on olennainen osa partio-ohjelmaa ja partiolaisten "kotikansainvälisyyttä", jonka toteutuminen ei jäädä kiinni siitä, että se koettaisiin vieraaksi tai vaikeaksi aiheeksi. Sen vuoksi hankkeessa tuotetaan sekä valmista materiaalia, koulutusta että viedään aihetta tapahtumiin eri puolille Suomea.

Hankkeella lisäämme nuorten ymmärrystä globaaleista muuttoliikkeistä sekä annamme työkaluja osallistua kriittisesti ja moninäkökulmaisesti maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan. Toteutamme hanketta partion kansallisen ja piiritason isoissa tapahtumissa, kuten Kliffalla, Framilla, Satahangalla, Johtajatulilla, Samoaja-Explossa ja 
Väre-vaeltajatapahtumassa - tavoitteenamme on tavoittaa kaikki ikäkaudet ja kaikki partiopiirit.

Lisäksi järjestämme vuosittaisen koulutustilaisuuden, jolle voivat tapahtumien aktiviteettien järjestäjien lisäksi osallistua kaikki teemasta kiinnostuneet.

Toteutamme hankkeen aktiviteetteja yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin, Suomen Pakolaisavun ja Kansainvälisen Siirtolaisuusjärjestön (IOM) kanssa. SPR:n kanssa yhteistyössä on toteutettu Konfliktin keskellä -roolipeli Säihke-leirillä kesällä 2017, useat tapahtumat ovat hyödyntäneet IOM:in Mitä ihminen maksaa -kampanjan materiaaleja, ja Pakolaisavun asiantuntemusta on hyödynnetty mm. hankkeen tuottamaa Yli rajojen -menetelmäopasta työstettäessä.

Lisätietoa: Annina Kainu annina.kainu@partio.fi

Kategoriat: Partiojärjestöt

Etsimme kouluttajia digitaalisten palveluiden ja sovellusten kehittämiseen

www.partio.fi - Ma, 2018-02-12 09:44

Suomen Partiolaiset toteuttaa keväällä kolme koulutusta nuorten digitaitojen kehittämiseksi. Etsimme jokaiseen koulutukseen asiantuntijaa, joka antaisi noin kolmen tunnin puheenvuorossaan ja koulutuksessaan yleiskatsauksen digitaalisten palveluiden ja sovellusten kehittämiseen ja syventyisi johonkin sen osa-alueista oman osaamisensa ja työnsä näkökulmasta.  

Koulutukset ovat osa Digitaidot partiossa -projektia, joka toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella tammi-huhtikuussa 2018. Kohderyhmä ovat 15-22-vuotiaat.

Koulutukset järjestetään Helsingissä 3.3.2018, Turussa 24.3.2018 ja Jyväskylässä 7.4.2018. Niissä yhdistyvät asiantuntijapuheenvuorot, käytännöllinen työpajatyöskentely ja Suomen Partiolaisten sähköisen aktiviteettikortti -sovelluksen kehittäminen. Koulutusten tavoitteena on se, että osallistujat hahmottavat uuden digitaalisen palvelun tai sovelluksen kehittämisen prosessin (ja elinkaaren) aina ideasta käyttöönottoon saakka. Kussakin koulutuksessa syvennytään johonkin tiettyyn prosessin osa-alueeseen tarkemmin ja tehdään ryhmätöitä partioesimerkein. Digitaidot partiossa -projektin ja koulutusten tavoitteena on myös se, että sähköisen aktiviteettikortin tekijät saavat palautetta projektinsa eri vaiheissa. 

Koulutuksista, työpajatyöskentelystä ja projektista vastaa Suomen Partiolaisten harjoittelija Anni Schalin. Hänen harjoittelutavoitteensa on myös tunnistaa, mitä digitaalisuus ja digitaidot voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon partiokasvatuksessa ja partio-ohjelmassa.

Jos olet etsimämme asiantuntija, lähetä viesti anni.schalin@partio.fi, niin keskustellaan lisää ja suunnitellaan koulutuspäivä yhdessä.

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Partiolaisten adventtikalenterilla ennätysmyynti

www.partio.fi - To, 2018-02-08 13:25

Partiolaisten adventtikalenteri rikkoi vuoden 2017 myynnillään kaikkien aikojen ennätystuloksen, kun 300 000 myydyn kalenterin raja ylittyi. Yhteensä kalentereita myytiin 307 000 kpl.  Kasvua vuoteen 2016 syntyi valtakunnallisesti 4,3 %. Vuosi 2017 oli perinteikkään adventtikalenterin 70. juhlavuosi ja kalenterin kuvitti Elina Warsta.

Eniten kasvua kalenterimyynnissä tapahtui Järvi-Suomen Partiopiirissä sekä Pohjanmaalla. Molemmissa piireissä yllettiin noin 8,5 % myynnin kasvuun edellisestä vuodesta. Esimerkillistä työtä tehtiin ympäri Suomea lukuisissa lippukunnissa tuhansien innokkaiden kalenterimyyjien toimesta.

Valtaosa kalentereista myydään partiolaisten toimesta erilaisissa tapahtumissa, kauppakeskuksissa sekä ovelta ovelle -myyntinä. Verkkokaupan kautta kalentereita lähetettiin sekä Suomeen että ympäri maailmaa noin 2 200  kappaletta. Kalentereita toimitettiinkin loka-joulukuun aikana peräti 30 eri maahan.

Suuri kiitos kaikille kalenterimyyjille sekä partiotoimintaa tukeneille kalenterin ostajille! Teidän avullanne mahdollistetaan kymmenientuhansien lasten ja nuorten harrastus ympäri Suomea.

Kalenterimyynnistä saatu tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoimintaan ja suurimman osan tuotosta saavat paikalliset lippukunnat. Lippukunnat käyttävät kalenterituotot muun muassa partiovarusteiden hankkimiseen, leirimaksujen alentamiseen sekä lippukunnan kokoontumispaikkojen kunnostamiseen. Kalenterimyynti opettaa partiolaisille paitsi kaupankäyntiä ja käsitystä taloudesta, myös ihmisten kohtaamista sekä yhteisen hyvän eteen toimimista.

Kalenterikauppa alkaa tänäkin vuonna 15.10.2018.

Lisää tietoa partiolaisten adventtikalenterista löydät:

Kategoriat: Partiojärjestöt

Jamboreelle ilmoittautunut jo 700 osallistujaa - Suomen joukkue täynnä

www.partio.fi - Pe, 2018-02-02 17:00

Vuonna 2019 järjestettävälle Amerikan jamboreelle on ilmoittautunut jo 700 suomalaista partiolaista. Suomen joukkueen tämän hetkinen osallistujakiintiö on täynnä. Joukkueelle neuvotellaan parhaillaan lisäpaikkoja, joten Jamboreelle kannattaa yhä ilmoittautua jonotuspaikalle. Lue lisää asiasta: https://jamboree.fi/suomen-joukkue-on-taynna/

Kategoriat: Partiojärjestöt

Suomen Partiolaiset käynnistää valtakunnallisen osaamiskeskustoiminnan

www.partio.fi - Pe, 2018-01-26 15:03

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen Partiolaisille valtionapukelpoisuuden valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen toimintaan vuoden 2018 alusta. Partion osaamiskeskustoiminnan päätehtävänä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Käytännössä osaamiskeskus jatkaa ja laajentaa partiolaisten jo vuonna 2013 aloittamaa työtä vapaaehtoistoiminnassa ja harrastuksissa hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseen.

Suomen Partiolaisten osaamiskeskus on yksi kolmesta nuorisotyön palvelujen, laadun ja menetelmien kehittämiseen keskittyvästä osaamiskeskuksesta. Kaikkiaan erilaisia nuorisoalan osaamiskeskuksia perustetaan 12. Niiden toimintaa toteuttavat erilaiset järjestöt ja kunnat sekä niiden yhteenliittymät.

Osaamiskeskustyötä johtaa Suomen Partiolaisten kasvatusjohtaja Timo Sinivuori. Yksi osa osaamiskeskustoimintaa on vuoden 2018 alusta käynnistetty partion Työelämätaitojen ohjelma, jonka projektipäällikkönä toimii Laura Kalervo. Lisäksi osaamiskeskustiimiin tullaan mahdollisesti rekrytoimaan osa-aikainen työntekijä. Partion luottamushenkilöt, Osaamisverkosto ja muut verkostot ovat keskeisessä roolissa osaamiskeskustoiminnassa.

Osaamiskeskus on tunnustus ja jatkoa #kovaaosaamista-projektille

Euroopan unioni antoi vuonna 2013 suosituksen, jonka mukaan kaikilla mailla pitää olla ohjeistus, miten oppilaitosten ulkopuolella hankittua osaamista voidaan tunnustaa. Siitä alkaen partiossa on tehty pitkäjänteistä työtä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi.

 - Jo noin 80 prosenttia yli 25-vuotiaista suomalaisista partiolaisista hyödyntää partioharrastuksen kautta oppimiaan taitoja työelämässä. Systematiikka opitun tunnustamiseen ja näyttämiseen on kuitenkin vielä kehitteillä. Osaamiskeskuksen avulla voimme kehittyä itse lisää ja jakaa näitä malleja myös muiden hyötykäyttöön, kasvatusjohtaja Timo Sinivuori uskoo.

Sinivuoren mukaan partiokurssien hyväksyminen osaksi opintoja sekä harrastuksessa hankittujen taitojen hyödyntäminen nopeuttaa valmistumista, ehkäisee syrjäytymistä ja kannustaa nuoria aktiivisuuteen. Harva osaa kuitenkaan hyödyntää mahdollisuuksia täysimääräisesti.

- Osaamiskeskuksen tavoitteena on muun muassa rakentaa virtuaalinen tulkintatyökalu, joka auttaa niin nuoria, järjestötoimijoita, nuorisotyöntekijöitä kuin opettajia ymmärtämään ja tunnistamaan entistä paremmin, miten muualla opittu palvelee osana opintoja. Kyseessä on täysin uusi työkalu nuorisotyön toimijoille, Sinivuori kertoo.

Lisäksi suunnitelmissa on esimerkiksi testata uudenlaista vertaisarviointimallia sekä tuottaa uusia digitaalisia osaamismerkkejä ja laajentaa niiden käyttöä.

Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää osaamiskeskuksille valtionapukelpoisuuden  kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Partiolaisten osaamiskeskuksen osana toteutettava partion Työelämätaitojen ohjelma rahoitetaan Punainen Sulka -keräyksen tuotoilla.

 

Lisätietoja osaamiskeskuksesta: Timo Sinivuori, puh. 0400 511 534, timo.sinivuori@partio.fi

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Laajennettujen valiokuntien tapaaminen

www.partio.fi - To, 2018-01-25 12:53

Laajennettujen valiokuntien tapaaminen 

Laajennettujen valiokuntien tapaaminen järjestetään lauantaina 17.3.2018 klo 9.00-16.00.

Tapaamiset on tarkoitettu valiokunnan ja laajennetun valiokunnan jäsenille sekä toiminnanalan työntekijöille. 

Sijainti

Radisson Blu Seaside (Ruoholahdenranta 3): Aluetyön laajennettu valiokunta, kansainvälisten yhteyksien laajennettu valiokunta, partiokasvatuksen laajennettu valiokunta ja vapaaehtoistuen laajennettu valiokunta.

Partioasema (Töölönkatu 55): Viestinnän ja markkinoinnin laajennettu valiokunta, yhteiskuntasuhteiden laajennettu valiokunta ja laajennettu ansiomerkkiryhmä

Ilmoittautuminen ja kustannusten korvaaminen 

Suomen Partiolaiset korvaa valiokuntien jäsenten osallistumisen laajennetun valiokunnan tapaamiseen (ja M/S Scoutella -partioristeilylle). Suomen Partiolaiset kustantaa kustakin partiopiiristä yhden luottamushenkilön (per toiminnanala) sekä laajennetun valiokunnan tapaamiseen että partioristeilylle. 

Ilmoittaudu 11.2.2018 mennessä.  

M/S Scoutella -partioristeilylle ilmoittaudutaan erillisellä Kuksa-lomakkeella myös 11.2.2018 mennessä. M/S Scoutella on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisillle ja partioristeily järjestetään nyt toista kertaa. Tutustu partioristeilyyn osoitteessa www.partio.fi/scoutella. 

Kokousmateriaalit hyvässä Jemmassa 

Laajennettujen valiokuntien kokousmateriaalit julkaistaan Jemmassa. Materiaalit on oltava siellä yhtä (1) kuukautta ennen tapahtumaa. 

Lisätiedot 

Oman valiokunnan puheenjohtaja antaa lisätietoja tapaamisesta ja sen ohjelmasta. Käytännön järjestelyissä opastavat tapahtuma- ja henkilöstöassistentti Heli Mertanen ja hallintopäällikkö Mikko Lehtonen. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi

Ajankohta: 17.3.2018 09.00 - 16.00Paikka: Radisson Blu Seaside / Partioasema Osoite: Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki / Töölönkatu 55, 00250 Helsinki

Kategoriat: Partiojärjestöt

Suomen Partiolaisten rogainingmestaruuskilpailut 2018 Raisiossa

www.partio.fi - Ke, 2018-01-24 10:18

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n vuoden 2018 rogainingmestaruuskilpailut järjestetään Raisiossa sunnuntaina 27.5.2018. SP:n rogainingmestaruuskilpailut ratkotaan joukkuekilpailuna 2-5 -henkisin joukkuein. 

SP:n rogainingmestaruuskilpailut käydään avoimen Turku Rogaining Sprint -kilpailun yhteydessä. Avoimeen kilpailuun voivat osallistua myös ei-partiolaiset, mutta he eivät voi kilpailla SP:n mestaruuksista. Avoimessa kilpailussa on mukana myös henkilökohtaisia sarjoja. 

Kilpailun järjestäjänä toimii Ilpoisten Vuorenkävijät ry, joka aiemmin on järjestänyt muun muassa Suomen Partiolaisten historian ensimmäiset rogaining-mestaruuskilpailut vuonna 2016 sekä SP:n vuoden 2007  
suunnistusmestaruuskilpailut. 

”Osa kilpailumaastosta on sellaista, jossa ei tiettävästi koskaan aiemmin ole järjestetty rogaining-kilpailuja. Nopeimmat joukkueet saattavat kahden tunnin aikana ehtiä käydä kääntymässä myös naapurikunta Maskun puolella”, paljastaa kilpailun ratamestari alustavia ratasuunnitelmia.

Mitä on rogaining?

Rogaining on suunnistusta, jossa kilpailijan tulee annetussa määräajassa hakea mahdollisimman monta rastia haluamassaan järjestyksessä. Rastit on pisteytetty eri arvoisesti ja eniten pisteitä määräajassa kerännyt on voittaja.

Turku Rogaining Sprint -kisassa kilpailuaika on kaikilla sarjoilla 2 h. 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Nuorisojärjestöt yhteistyöhön seurakuntavaaleissa

www.partio.fi - Pe, 2018-01-19 15:12

Syksyn 2018 seurakuntavaaleissa Suomen Partiolaiset, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ja Suomen NNKY-liitto tekevät yhteiskampanjaaa nuorten innostamiseksi seurakuntavaaleihin yhdessä Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVIn, Nuori kirkko ry:n sekä Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiat -yksikön kanssa.
 
“Seurakuntien luottamushenkilöistä vain 6% on alle 30-vuotiaita. Haluamme yhdessä vaikuttaa siihen, että kirkon päätöksentekijöissä olisi myös meidän sukupolvemme edustajia. Iloitsemme NAVI:ssa tästä yhteistyöstä, koska seurakuntavaalit ovat kaikkien nuorten asia ja yhteistyössä me tavoitetaan paljon enemmän nuoria”, toteaa NAVIn puheenjohtaja Katri Malmi.
 
Järjestöt tuottavat yhdessä materiaalia kannustaakseen nuoria ehdolle ja äänestämään. Luvassa on mm. videoita, oppaita, koulutusmateriaalia ja somepäivystystä vaalien kiperiin kohtiin.
 
“Me Suomen Nuorisovaltuustojen liitossa olemme huomanneet, että ensi kertaa äänestävälle voi olla epäselvää esimerkiksi se, mitä äänestystilanteessa konkreettisesti tapahtuu. Kaikkien meidän yhteinen tehtävämme on kannustaa nuoria vaikuttamaan omiin yhteisöihinsä ja madaltaa kynnystä osallistua vaaleihin”, kertoo Nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen.
 
Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2018. Vaaleissa voivat äänestää kaikki 16 vuotta täyttäneet evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Seurakuntavaalit ovat Suomessa ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa äänioikeus on jo 16-vuotiailla.
 
”Näissä vaaleissa nuoret saavat äänestää yhdenvertaisina seurakuntalaisina. Kirkko on mukana äänestysikärajan laskemisen esijoukoissa ja näyttää mallia kansainvälisesti tarkasteltuna. Nuoret haluavat vaikuttaa ja ottavat sen vallan käyttöön, mikä heille on annettu”, sanoo Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard.

Katso video:

Kategoriat: Partiojärjestöt

Jaana Hopeakoski Suomen Partiolaisten viestintäkoordinaattoriksi

www.partio.fi - Ti, 2018-01-09 11:22

Jaana Hopeakoski, 39, aloittaa 17.1.2018 Suomen Partiolaisten viestintäkoordinaattorina. Hopeakoski on työskennellyt Uudenmaan Partiopiirissä toiminnanohjaajana ja järjestökoordinaattorina. Hän on pitkän linjan viestijä ja partiotyöntekijä, joka on toiminut mm. uusien lippukuntien perustamista mallintaneessa SP:n Lisää Lippukuntia -projektissa koulutussihteerinä vuonna 2002. Koulutukseltaan hän on kulttuurituottaja (AMK).  

"Hienoa, että saan keskittyä seuraavan vuoden aikana pelkästään viestintään! Partio on niin erilaista eri puolilla Suomea, että odotan mielenkiinnolla yhteistyötä uusien luottamushenkilöiden kanssa”, Hopeakoski kertoo.  

Harrastuksenaan Jasu vetää perhepartioryhmä Tikruja Mäntsälän Metsäkävyissä sekä toimii joulukampanjapäällikkönä. Hopeakosken perheeseen kuuluu lisäksi aviomies Paavo sekä kolme poikaa.

Viestintäkoordinaattorina Jaanan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa lippukuntaposti ja uutiskirjeet, Partio-lehden toimitussihteerin tehtävät, uuden partiomedian verkkoalustan kehittäminen sekä muut monipuoliset viestinnän ja markkinoinnin työt yhdessä tiimin ja luottamushenkilöiden kanssa. Tehtävä on tiedottajan määräaikainen sijaisuus vuoden 2018 ajan.

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Työhevosia ja tikkupullaa – lukuisat lapset pääsivät Partiolaisten ja Yrittäjien metsäretkille

www.partio.fi - Ma, 2018-01-08 09:01

Lukuisat lapset ja nuoret pääsivät Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi metsäretkelle Suomen Partiolaisten ja Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten järjestämillä retkillä.

Suomen Partiolaisten lippukunnat ja Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset järjestivät metsäretkiä lapsille ja nuorille, joille metsä ei välttämättä ole entuudestaan tuttu. Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi retkiä järjestettiin eri puolilla Suomea.

Partiolaiset vastasivat metsäretken sisällöistä ja yleisistä järjestelyistä, yrittäjäyhdistykset taas tarjosivat jäsenyritystensä kanssa apuaan retken järjestelyihin. Ne tarjosivat esimerkiksi kuljetuksia, ruokaa tai retkimateriaaleja sekä olivat mukana aikuisina tukijoina sekä esittelivät yrittäjyyttä uravaihtoehtona. Yhteiskampanjan tavoite oli antaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle kokemus metsäympäristöstä ja sen tarjoamista harrastus- ja elinkeinomahdollisuuksista.

– Metsät ovat hauska toimintaympäristö ja paikka uuden oppimiseen. Metsässä liikkuminen on myös tutkitusti terveellistä. Siksi haluamme, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsee metsään, toteaa metsäryhmän puheenjohtaja Mikko Jalo Suomen Partiolaisista.

Retkiä toteutettiin ahkerasti ympäri Suomen ja kampanja innostikin monia paikallistason yhteistyöhön. Tässä muutama esimerkki mukavasti onnistuneista retkistä maaseudulla ja isoissa kaupungeissa.

Maaliskuussa Koneyrittäjien liiton järjestämässä tilaisuudessa paikallinen puistometsäpalvelu kutsui Kaskipartion seikkailijavartiot Vantaan Pitkäkoskelle tutustumaan metsänhoitokohteeseen. Lisämausteen vierailulle toi hieman poikkeava kalusto: puiden ajo tehtiin vanhan ajan tyyliin työhevosilla.

Mikkelin Anttolassa Anttolan Viiriäiset ja paikalliset yrittäjät puolestaan järjestivät toukokuussa Villiinny luonnosta -liikuntapäivän. Paikallinen hotelli antoi alueensa tapahtuman käyttöön ja partiolaiset saivat myös uida hotellissa. Paikallinen leipomo-konditoria puolestaan tarjosi retkieväät.

Keväällä helsinkiläinen Haagan Sirkut järjestivät kaikille avoimen metsäretken. Murkinan retkelle tarjosi Haagan Sirkkujen kokoontumispaikan lähellä sijaitseva K-Market. Vettä ja lunta tuli vaakatasossa, mutta se ei haitannut, partiolaiset ja yrittäjät pärjäävät säällä kuin säällä ja kuuma keitto lämmittää.  

Syyskuussa Lielahden, Ylöjärven ja Nokian Yrittäjät sekä alueen partiolaiset veivät koululuokkia ja yrittäjäperheitä Lamminpään ulkoilumajalle. Retkellä opeteltiin ja testattiin metsäisiä taitoja paikallisten partiolippukuntien rasteilla. Yrittäjien vetämällä yrittäjyysrastilla pohdittiin harrastuksista saatavaa yrittäjyysosaamista. Käytännön harjoituksen kautta huomattiin osaamisen kasvua muun muassa ryhmätyötaidoissa, toisten ohjaamisessa ja kuuntelemisessa sekä rohkeudessa heittäytyä.

Marraskuussa Kankaanpään Korpiveikot järjestivät metsään monipuolisen rastiradan, jossa alueen lapset pääsivät muun muassa harjoittelemaan ensiaputaitoja. Kankaanpään Yrittäjät tarjosivat osallistujille makkaraa ja tikkupullaa nuotiolla.

– Hyvin alkanutta yhteistyötä paikallistasolla kannattaa jatkaa myös Yhdessä Metsään teemavuoden jälkeen, sillä partiolaisilla ja Yrittäjillä on paljon yhteistä toteaa kenttäjohtaja Mari Kokko Suomen Yrittäjistä.

 

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Myös tammikuussa voi aloittaa partion

www.partio.fi - Pe, 2018-01-05 16:02

Partio on elämyksiä, seikkailua, uusia ystäviä, hyviä hetkiä, naurua, uusien taitojen oppimista ja paljon mukavaa tekemistä kaikenikäisille! Partion voi aloittaa nuorimmillaan 6–7-vuotiaana ja yläikärajaa ei ole. Partioryhmät aloittavat taas toimintansa tammikuussa ja siksi nyt onkin hyvä aika tulla mukaan ja aloittaa uusi harrastus!

Partiossa lapsi saa
  • leikkiä, seikkailla ja pitää hauskaa yhdessä muiden kanssa
  • paljon uusia kavereita
  • ikimuistoisia leirielämyksiä ja mahdollisuuksia ylittää itsensä
  • kansainvälisiä kokemuksia
  • tehdä itse ja vaikuttaa
Nyt on hyvä aika tulla mukaan!

Partiotoiminta käynnistyy taas vuoden alussa. Nyt siis kannattaa ottaa yhteyttä lähilippukuntaan ja tiedustella, mihin ryhmään mahtuu mukaan. Oman alueesi lippukunnat sekä niiden yhteystiedot löydät osoitteesta partio.fi/partiohaku.

Myös aikuiset ovat tervetulleita mukaan!

Kaipaatko tekemistä millä on ihan oikeasti merkitystä? Partio on monipuolinen vapaaehtoistoiminnan muoto, joka tarjoaa aikuisellekin hulluttelua, leikkejä ja hauskojen asioiden toteuttamista sekä mahdollisuuden oppia uutta! Tekemistä löytyy varmasti ja tarjoamme koulutusta, joten aiempaa partiokokemusta ei tarvita. Partiota harrastamalla pääset kehittämään aivan uusia puolia itsestäsi, liikkumaan luonnossa ja saat hyvää vastapainoa työelämälle. Lue lisää aikuisten toiminnasta partiossa.

Mikäli et ole varma mikä lippukunta sopisi juuri sinulle tai lapsellesi parhaiten, voit kysyä vinkkiä oman alueesi piiritoimistolta. Toimistojen yhteystiedot löydät täältä.

 

Kuva: Mikko Roininen

Kategoriat: Partiojärjestöt

Etusivubanneri-talvi2018

www.partio.fi - Pe, 2018-01-05 15:28

https://www.partio.fi/tule-mukaanTaustakuva: 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Punainen Sulka -keräyksestä jaettiin 50 000 euroa suoraan lippukunnille

www.partio.fi - To, 2018-01-04 14:31

Lions-liiton valtakunnallisen Punainen Sulka -kampanjan tuotosta on jaettu 50 000 euroa partiolippukunnille. Yhteensä 85 alueellista Lions-klubia jakoi yhteensä lähes 50 000 euroa tukea paikalliseen partiotoimintaan eri puolille Suomea.

Monet partiolippukunnat aktivoivat yhteistyötä paikallisten Lions-klubien kanssa Punainen Sulka -keräyksen aikana esimerkiksi toteuttamalla yhdessä keräystempauksia. Mukana olleilla partiolippukunnilla oli loppusyksystä mahdollisuus hakea osuutta keräyksen alueellisesta tuotosta Lions-klubeilta. Keräykseen osallistuneet klubit jakoivat neljäsosan keräämästään summasta paikalliseen toimintaan.  

Punainen Sulka -keräyksellä kerättiin kaikkiaan noin 2,9 miljoonaa euroa Suomen nuorison hyväksi, joka jaettiin keräyskumppaneina toimineille seitsemälle nuorisojärjestölle. Paikalliseen partiotoimintaan myönnettyjen tukien lisäksi Suomen Partiolaiset saivat 107 000 euron osuuden valtakunnalliseen työhön nuorten talous- ja johtamistaitojen sekä partiossa karttuvan osaamisen vahvistamiseen. Käytännössä tuotot ohjataan Partion työelämätaitojen ohjelmaan, jossa kehitetään nuorten työelämävalmiuksia partiokasvatuksen keinoin sekä arvopohjaiseen johtajuuteen kasvattavaan Value Based Leadership -koulutukseen.

Punainen Sulka -keräyksen myötä paikalliset partio- ja lions-toimijat ovat löytäneet entistä paremmin toisensa. Hyvin alkanutta yhteistyötä kannattaa jatkaa ja etsiä keräyksen jälkeen uusiakin tapoja toimia yhdessä paikallisen yhteisön hyväksi. Kiitämme Lionseja lämpimästi tuesta nuorten hyväksi!

 

Kuva: Susanna Oksanen

Kategoriat: Partiojärjestöt

Johtotähti -tapaaminen ja jäsenkokous

www.partio.fi - To, 2018-01-04 14:07

Ajankohta: 16.11.2018 (Koko päivä) - 18.11.2018 (Koko päivä)Paikka: Lappeenranta

Kategoriat: Partiojärjestöt

PT-kisauudistuksen pyöreä pöytä

www.partio.fi - To, 2018-01-04 13:41

Partiotaitokilpailut eivät tavoita niin paljon lapsia ja nuoria kun olisi mahdollista. Säännöt ja järjestelyohjeet kaipaavat päivitystä ja nyt on aika vaikuttaa siihen millaisia partiotaitokilpailut jatkossa ovat.

Tervetuloa pt-kisauudistuksen pyöreään pöytään! Tapahtuma järjestetään Partioasemalla (Töölönkatu 55, Helsinki) 17.2. klo 11-17. Tapahtumassa tarjotaan lounas ja päiväkahvi ilmoittautuneille. Tapahtuma on maksuton, matkakulut korvataan SP:n luottamushenkilöille. Ilmoittaudu 1.2.2018 mennessä mukaan Kuksassa osoitteessa http://kuksaan.fi/18475

Piirit ovat laajennetussa kasvatusvaliokunnassa asettaneet kehittämiselle kolme tavoitetta: partiokasvatuksen perusteellisempi toteutuminen partiotaitokilpailuissa, kilpailujen järjestämisen resurssitehokkuuden parantaminen ja kilpailujen osallistumiskynnyksen madaltaminen ja käytettävyyden sekä kilpailukokemuksen parantaminen. SP:n kilpailutoiminnan pyöreässä pöydässä keskustellaan ja ideoidaan hyviä käytäntöjä partiotaitokilpailujen säännöille ja järjestelyohjeille. SP:n kilpailuryhmä tuottaa etukäteen pohjaesityksiä uudistuksesta, joihin tapahtumaan osallistuvien on hyvä tutustua etukäteen. Kuitenkin myös täysin uudet ideat ovat tervetulleita pyöreään pöytään.

Pohjaesitykset ja ennakkomateriaalit julkaistaan tapahtuman facebook-sivulla: https://www.facebook.com/events/920771781404909/

 

Ajankohta: 17.2.2018 11.00 - 17.00Paikka: PartioasemaOsoite: Töölönkatu 55, Helsinki

Kategoriat: Partiojärjestöt

Lippukuntien verkkokoulutus: Luotsaus.

www.partio.fi - Pe, 2017-12-22 18:45

Partion live-kanavalla koulutuksen live-lähetys alkaa klo 18 ja se tallennetaan lähetyksen jälkeen samaan osoitteeseen, parin päivän kuluessa. Live-lähetyksen aikana voi kommentoida aihetta tai esittää kysymyksiä chat-ruudun kautta.

Luotsivuosi starttaa ja niin myös verkkokoulutukset!

Ensimmäisen verkkokoulutuksen aiheena on luonnollisesti luotsaus. Mahtava asiantuntija Henna Peltoniemi kertoo meille, että mitä se luotsaus ylipäätään on, mitä sillä haetaan, miksi luotseja tarvitaan. Lisäksi käymme läpi, että mitä luotsi tekee ihan konkreettisesti. 

Tämä on erinomainen tilaisuus lippukuntien ohjelmajohtajille, luotseille, luotsiksi haluaville ja ihan avoimesti kaikille aiheesta kiinnostuneille saada tiivis paketti.

Livelähetys starttaa kello 18:00 16.01.2018 ja päättyy samana iltana viimeistään kello 19:00. Parin päivän päästä livelähetys tallennetaan Partiolive -kanavalle (ei siis Partioscoutin kanavalle) ja verkkokoulutus on katsottavissa koska vain omalta laitteelta.

 

Tuuhan mukaan!

Ajankohta: 16.1.2018 18.00Paikka: Verkkokoulutus

Kategoriat: Partiojärjestöt

Ilmoittautuminen VBL3-kurssin 1. moduulin kyydityksiin

www.partio.fi - Ke, 2017-12-20 12:14

Ilmoittaudu tällä lomakkeella Value Based Leadership 3 -kurssin 1. moduulin yhteiskuljetuksiin Perheniemen opistolle.

Etunimi * Sukunimi * Sähköposti * Puhelin * Yhteiskuljetus Kouvolan asemalta Perheniemen opistolle perjantaina aamulla 26.1.2018 * Tarvitsen En tarvitse Yhteiskuljetus Perheniemen opistolta Kouvolan asemalle sunnuntaina 28.1.2018 * Tarvitsen En tarvitse

Kategoriat: Partiojärjestöt

Partioaseman väki hiljentyy joulutauolle

www.partio.fi - Ma, 2017-12-18 09:08

Partioasema ja Suomen Partiolaisten keskustoimisto ovat joulutauolla 21.12.20171.1.2018.

Keskustoimiston infon puhelin ja jäsenrekisteripalvelut ovat suljettuina 21.12.–1.1. välisen ajan. Myös suurin osa työntekijöistä on poissa toimistolta. 

Jos asiasi koskee jäsenlaskutusta tai partiosta eroamista, tee muutos itse partiorekisteri Kuksassa tai ota yhteyttä omaan lippukuntaan. Ohesta löytyvät tarkemmat ohjeet jäsenasioiden hoitamiseen.

Median yhteydenotot ja akuutit viestintäasiat: viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Koroma-Mikkola, anna.koroma-mikkola@partio.fi, p. 045 625 2045.

Asiakaspalvelun yhteystiedot ja mahdolliset häiriötiedotteet löytyvät osoitteesta www.partio.fi/asiakaspalvelu.

Muissa asioissa löydät oikean henkilön yhteystiedot osoitteesta www.partio.fi/yhteystiedot.

 

Jäsenasioiden hoitaminen

Partiosta eroaminen

Helpoin tapa erota partiosta on ilmoittaa erosta omaan lippukuntaan. Jäsenyyden voi päättää lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja, lippukunnanjohtaja tai sihteeri. Jäsenyys ei pääty itsestään, vaikka laskun jättää maksamatta, vaan asiasta on aina ilmoitettava.

Partiolaisen huoltaja

Jokaisella alaikäisellä partiolaisella tulisi olla merkattuna huoltaja jäsenen omiin tietoihin. Huoltaja voi partiorekisteri Kuksassa esimerkiksi muuttaa yhteystietoja, ilmoittaa huollettavansa tapahtumiin ja tarkastella laskuja. Huoltajan lisääminen on lippukunnan tehtävä.  Katso lisätietoja partio.fi/kuksaohje.

 

Tietoa lippukunnalle

Jäsenyyden päättäminen

Lippukunnan tehtävänä on päättää jäseniensä jäsenyydet viipymättä heidän sitä pyytäessään. Jäsenyys ei pääty itsestään, vaikka laskun jättää maksamatta. Jos jäsentä ei ole poistettu rekisteristä, lähtee hänelle useampi muistutuslasku. Tästä syntyy paitsi kuluja järjestölle myös pahaa mieltä henkiölle, joka on ilmoittanut haluavansa päättää jäsenyyden. Katso ohje: partio.fi/kuksaohje.

Lisää ohjeita partiorekisteri Kuksan käyttöön löytyy osoitteesta www.partio.fi/kuksaohje.

Kategoriat: Partiojärjestöt

Anni Schalin valittu Suomen Partiolaisten digiharkkariksi

www.partio.fi - To, 2017-12-14 18:13

Anni Schalin aloittaa Suomen Partiolaisten harjoittelijana tammikuussa 2018. Informaatioverkostoja pääaineenaan Aalto-yliopistossa opiskeleva Anni toimii talven ja kevään ajan projektissa, jossa kehitetään sovellusta partio-ohjelman käyttämiseksi ja opetetaan 15-21-vuotiaille partiolaisille sovellusten suunnittelua, kehitystä, markkinointia ja käyttöönottoa. 

Partiolippukunnanjohtajana toimiva Anni tuntee partio-ohjelman ja hän on ohjannut työpajoja niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin Mehackit-ohjaajana. Harjoittelussa minua motivoivat sekä digitalisaatio että oppiminen humanistiteekkariksi itseään luonnehtiva Anni pohtii. 

Kiitos, kun tulet löytämään kanssamme uusia digitaalisen partion polkuja. Tervetuloa Partioasemalle. 

Valokuva: Heini Karppinen

Kategoriat: Partiojärjestöt